Vacatures

Werken bij Martens

Uitvoerder

Deze functie bestaat uit het voorbereiden en realiseren van de uitvoering van reinigingsopdrachten, opstellen van calculaties/kostenramingen, zorg dragen voor naleving veiligheidsvoorschriften, uitvoeren van het beleid van de organisatie t.a.v. kwaliteit, arbo en milieu, toezien op naleven plaatselijke vergunningsbepalingen, houden van toolbox gesprekken en het voeren van tijdige en juiste opdrachtadministratie.

Onderhoudsmonteur

Deze functie bestaat uit het uitvoeren van werkzaamheden op locatie of binnen onze werkplaats aan materieel, voertuigen, schepen en installaties.

Schipper Gent (dagdienst)

Deze functie bestaat uit het, met een inzamelvaartuig innemen, vervoeren en afleveren van afvalstoffen inclusief de daarbij behorende documenten. De werkzaamheden vinden plaats in de haven van Gent.

Operator

In deze functie bent u verantwoordelijk voor het op correcte wijze aannemen en verwerken van afvalstoffen en voor een correcte procesvoering conform voorschriften. U bent belast met het lossen van de vaar- en voertuigen in overleg en/of samenwerking met schippers en chauffeurs. U verzorgt de administratie van de verwerkingsprocessen conform Acceptatie en Verwerkingsbeleid en Administratieve Organisatie en Interne Controle. U verricht bij processtoring de eerste storingsanalyse, assisteert bij of verricht onderhoudswerkzaamheden.
U bewaakt de grondstoffen voor de procesinstallaties en bent mede verantwoordelijk voor alle verwerkingsprocessen.

Volmatroos 2 weken op / 2 weken af

Deze functie bestaat uit alle voorkomende werkzaamheden bij het innemen/laden van te vervoeren vloeistoffen en het uitvoeren van voorkomende onderhoudswerken. Deze werkzaamheden vinden plaats in de ARA-regio.

Reinigingsspecialist / industrieel reiniger

Deze functie bestaat uit het uitvoeren van alle voorkomende (industriële) reinigingswerkzaamheden met behulp van vacuümwagens en hogedrukapparatuur. Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit het reinigen van scheepstanks, machinekamers en ruimen en het reinigen van tanks, machines en loodsen op fabrieken en terminals.
Ook het uitvoeren van diverse werkzaamheden op ons terrein behoren tot het takenpakket.

Chauffeur / Vacuümmachinist

Deze functie bestaat uit het uitvoeren van diverse soorten reinigingswerkzaamheden, in zowel de industriële als in de maritieme sector, waarbij machines worden toegepast zoals hogedruk- en vacuümwagens. Je bepaalt binnen de verstrekte opdracht, in overleg met de uitvoerder, de werkuitvoering en geeft aanwijzingen aan de reinigingsspecialist.