CO2 Prestatieladder

Martens Cleaning zoekt voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om de CO2-uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en projecten te verminderen. Het verduurzamen is van groot belang voor ons en onze opdrachtgevers. Onder meer met behulp van de CO2 prestatieladder geven we invulling aan deze ambities. Martens Cleaning streeft ernaar het machinepark te vernieuwen met zuinigere auto’s, die tenminste voldoen aan de Euro-5 norm. Voor schepen willen we ons in principe conformeren aan de CCR2 emissie eis, en vanaf 1 januari 2019 De Stage V. Daarnaast worden medewerkers door middel van voorlichting bewust gemaakt dat efficiënt werken bijdraagt om de geformuleerde doelstellingen te bereiken. Ter optimalisatie van transport- en vaarbewegingen wordt er gebruik gemaakt van verschillende soorten navigatiesystemen. Met behulp van deze systemen beperken we het gebruik van fossiele brandstoffen. Het realiseren van restwarmtekoppeling met Zeeland Refinery heeft een aanzienlijke reductie in het gasverbruik van onze stoomketel opgeleverd.

Binnen de onderneming zijn alle energiestromen inzichtelijk en vastgelegd in de CO2 footprint. Grotendeels worden de emissies veroorzaakt door het brandstofverbruik van de schepen en het elektriciteitsgebruik op de verwerkingslocaties. De maatregelen zijn in eerste instantie dan ook gericht op de grootverbruikers, aangezien dit de meeste reductie oplevert. Belangrijke trends in energieverbruik en CO2 uitstoot worden zowel intern als extern gecommuniceerd.

Martens Cleaning is aangesloten bij het initiatief;

Realisatie restwarmtekoppeling Sloewarmte B.V.” Zeeland Seaports, Martens Cleaning en Evides hebben een B.V. opgericht om de koppeling te kunnen realiseren. De restwarmtekoppeling tussen Zeeland Refinery, Martens Cleaning en COVRA levert een flinke bijdrage aan een duurzame Zeeuwse zeehaven door besparingen op het energieverbruik en vermindering van CO2 uitstoot.

Martens Cleaning is ook deelnemer aan de “Green Deal Scheepsafvalketen”;

Voormalig minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu), vijf Nederlandse havens, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR), afvalinzamelaars (waaronder Martens Havenontvangstinstallatie), scheepsleveranciers, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en stichting De Noordzee hebben 10 september 2014 gezamenlijk de Green Deal Scheepsafvalketen getekend.

Door de investering in kennis, automatisering, materieel en personeel, verwachten wij onze positie de komende jaren verder te kunnen uitbouwen en als een solide, betrouwbare partner voor onze klanten te kunnen blijven opereren.

Bijlage

CO2 Footprint t/m juni 2016
CO2 Footprint 2016
CO2 Footprint t/m juni 2017
CO2 Footprint 2017
CO2 Footprint t/m juni 2018
CO2 Footprint 2018
CO2 Footprint t/m juni 2019
CO2 Footprint 2019
CO2 Footprint t/m juni 2020
CO2 Footprint 2020

CO2 Footprint t/m juni 2021
Communicatieplan P 020-022
Initiatief – Realisatie restwarmtekoppeling Sloewarmte B.V.
Initiatief – Green-deal-scheepsafvalketen
CO2 prestatieladder certificaat
CO2 Doelstellingen en actieplan 2021-2023