Over ons

De corebusiness van Martens Cleaning is de inzameling en verwerking van olie/watermengsels, afvalwater en scheepsafval. Een groot deel van deze afvalstoffen wordt omgezet in waardevolle grondstoffen.

Dit gebeurt op een milieuvriendelijke en duurzame manier. Voor dit proces gebruiken we Sloewarmte, een duurzaam initiatief van Martens Cleaning en Zeeland Refinery. Martens Cleaning beschikt over een eigen waterzuiveringsinstallatie, waarmee het afvalwater wordt gezuiverd. Uiteindelijk komt dit water weer terug in de natuur.

Martens Cleaning is gelegen in de Sloehaven Vlissingen-Oost en heeft de beschikking over 200 meter eigen kade aan de Kaloothaven met een directe verbinding naar diep vaarwater. De locatie ligt zeer centraal tussen Antwerpen en Rotterdam en is goed bereikbaar zowel over het water als over de weg.

Dankzij onze klantgerichte aanpak hebben wij ook voor u een passende oplossing. Onze klantenkring bestaat uit industriële ondernemingen, overheden, particulieren en de maritieme sector.

Martens Cleaning, onderdeel van de Hoondert Groep, bestaat uit de drie besloten vennootschappen:

  • Transport Schepen en Reiniging B.V. (TSR)
  • Martens Havenontvangstinstallatie Vlissingen B.V. (MHV)
  • Martignoni Slop Disposal B.V.

De activiteiten van TSR bestaan uit het per binnenschip vervoeren van maritieme afvalstoffen (sludge, bilgewater, divers scheepsafval e.d.), scheepsreiniging en allerlei soorten calamiteitenbestrijding in de maritieme sector. Samen vormen TSR en MHV een zeer compleet totaalpakket van diensten.

De Havenontvangstinstallatie van Martens, heeft een verwerkingsinstallatie met een capaciteit van ca. 96.000 ton voor het verwerken en opslaan van oliehoudend afvalwater en andere oliegebonden afvalstoffen. Wij hebben een Havenontvangstinstallatie vergunning en de landelijke inzamelvergunning voor het uitvoeren van o.a.:

  • Inzamelen van maritieme afvalstoffen
  • Inzamelen van landgebonden afvalstoffen
  • Verwerken van oliehoudende landgebonden afvalstoffen
  • Verwerken van oliehoudende maritieme afvalstoffen
  • Inzamelen en verwerken van ballastwater
  • Inzamelen van alle waswaters
  • Inzamelen en verwerken van scheepsmachinekamerafval